Welkom bij CMD Den Haag

CMD Den Haag is de opleiding Communication & Multimedia Design van De Haagse Hogeschool.

Je vindt hier informatie over de opleiding, in aanvulling op de informatie die je op de site van De Haagse Hogeschool vindt.

CMD is een vierjarige HBO opleiding. Je krijgt toegang tot de opleiding wanneer je een MBO, Havo of VWO diploma hebt. Gedurende de vier jaar word je opgeleid tot Interaction Designer en krijg je onderwijs in vakgebieden zoals Interface Design, Front End development, Communicatie, Marketing en Media Wetenschap. Een Interaction Designer weet het beste te halen uit de combinatie van creativiteit en techniek, waarbij de mens die de techniek gaat gebruiken altijd centraal staat. Lees hier verder over het vakgebied en de opleiding CMD.

CMD Magazine

Studiereis SIM 2014 Sevilla

Studentenvereniging SIM ging in 2014 op studiereis naar Sevilla, van 18 tot 25 oktober. Klik op de afbeelding hieronder voor een video-impressie.

Studiereis SIM 2014

Een lange versie van de video, The Official Aftermovie, vind je op de site van SIM.

CMD Blog

Jos van Leeuwen's picture

MeerkatHet was één van de nieuwe snufjes op de conferentie SXSW in Austin, Texas: de live streaming app Meerkat. Voor wie niet opgelet heeft: Meerkat is een app voor je Smartphone waarmee je live video kunt uitzenden aan je netwerk van vrienden en zij live kunnen reageren daarop. Volgens Alexander Klöpping, te gast in DWDD, belooft het een enorme hit te worden; en daar kon hij wel eens gelijk in krijgen. Twitter is in elk geval al zo geschrokken dat ze hun netwerk voor Meerkat hebben geblokkeerd. De app maakte namelijk slim gebruik van het Twitter netwerk om de live video’s snel en effectief te delen. Dat vond Twitter niet leuk, omdat zij zelf een video app willen lanceren: Periscope. Wie de ziel van de gebruiker gaat winnen moet nog blijken, maar duidelijk is wel: het nieuwe Twitteren gaat via de camera.

Zing

The CircleWaar heb ik dat eerder gezien? Natuurlijk! In ‘The Circle,’ het boek van Dave Eggers uit 2013 dat niet zo lang geleden ook in DWDD werd aangeraden aan Mark Zuckerberg, toen die met nieuwjaar beloofde om weer boeken te gaan lezen. Dat was een goed geplaatst advies, want, hoewel de auteur het ontkent, heeft Facebook (of Google, of Twitter, …) model gestaan voor het bedrijf The Circle, dat streeft naar totale transparantie. Niet alleen moeten alle aardbewoners gebruikers worden van The Circle, zij moeten ook volledige transparantie geven: open inzicht in alles wat ze doen, zowel in de online wereld als in de fysieke wereld. De sociale druk om maar bij alles wat je doet een ‘zing’ (lees: tweet) de wereld in te sturen en te reageren op elkaars berichten, culmineert in de volledige transparantie die ontstaat wanneer eerst politici, maar later eigenlijk iedereen, met een soort GoPro camera’s hun leven volledig online publiek maken. 24/7 een streaming camera om je nek, privacy wordt een misdaad. Terwijl het geveinsde doel is dat iedereen mag zien wie je bent, is het uiteindelijk alleen nog belangrijk wie je lijkt te zijn.

Lewinsky

Monica LewinskyMeerkat is de implementatie van de nachtmerrie die Dave Eggers schetst. De app wordt gelanceerd in de maand waarin zowel Monica Lewinsky als Boer Geert hun verhaal doen. Lewinsky vertelt in haar TED talk hoe zij na de onthulling van haar affaire met president Bill Clinton op grote schaal aan de virtuele schandpaal werd genageld en door de meute op het ook toen al machtige Internet bijna de dood in werd gedreven. Lewinsky ervoer dat de enorme aantallen een grote invloed hebben: vroeger was het plagen of te schande zetten beperkt tot je klas in school, tot je directe omgeving. Nu zijn er al snel duizenden en soms miljoenen die het doen.

De Boer

Boer Geert'Geile Geert' in Boer zoekt Vrouw heeft weliswaar zelf de camera opgezocht, maar deed dit met vertrouwen in de media en in de kijker; hij koos er niet voor om te schande gezet te worden. Later blijkt dat dit hem echt geraakt heeft, ook al zegt hij, wanneer hem er voor de camera opnieuw om gevraagd wordt, dat hij het van zich af laat glijden.

Project X Haren

Facebook trakteerde ons eerder al op Project X in Haren, waarvan de gevolgen niet te voorzien waren voor het tienermeisje dat een feestje gaf. Zij had geen idee van het virale effect dat haar post veroorzaakte, noch van de idiote reactie van opnieuw de Internet-meute die als collectief nog slechts zeer beperkt denkvermogen lijkt te hebben. Wat is dat toch met ons, Internet gebruikers? Waarom gedragen we ons zo ondoordacht? Is het omdat we de effecten van ons gedrag niet kúnnen overzien? Of is het misschien juist omdat we die effecten maar al te goed kennen…

Wat doet de Interaction Designer?

Het is tijd om het niet meer alleen over user needs te hebben maar ook over user ethics. Niet meer alleen over hoe we de gebruiksbehoeften bevredigen, maar ook over hoe we het gebruik ethisch wenselijk houden. Bij apps zoals Meerkat is het niet voldoende om alleen over de gebruikersbehoeften na te denken, maar ook over het uiteindelijke gebruik zelf en, in het verlengde daarvan, over de behoeften van wie er voor de camera staat: subject needs.

Hoe zit het dan met deze specifieke app, Meerkat? Wat kan een Interaction Designer doen om een ethisch verantwoord product op te leveren? Hoe kan onethisch gebruik worden voorkomen of in elk geval beperkt? Hoe kunnen naast de user needs ook de subject needs worden vervuld?

Het is de verantwoordelijkheid van de IxD’er om:
  • te signaleren wat de risico’s van het gebruik zijn;
  • na te denken over de mogelijke gevolgen en deze zichtbaar te maken;
  • met het oog op risico’s en gevolgen, de grenzen van ethisch gebruik te onderzoeken;
  • te ontwerpen binnen die ethische grenzen;
  • dit alles natuurlijk te doen in co-creatie met gebruikers, van allerlei pluimage!

Okee, even vijf minuten brainstormen voor het Meerkat probleem:

  • Stel een maximum aan het aantal kijkers in Meerkat;
  • Geef ondubbelzinnig inzicht in de reikwijdte en de mogelijke gevolgen, niet alleen in de vorm van kleine lettertjes in de gebruiksvoorwaarden, ook in de interface zelf;
  • Bouw een vertraging in die langer is naar mate de reikwijdte groter wordt;
  • Sta instant streaming alleen toe voor gebruikers in een hogere positie in een reputatie/endorsement-systeem;
  • Combinatie van bovenstaande.

Misschien wordt het gebruik van zo’n ontwerp er saaier op, misschien ook juist niet, maar waarschijnlijk redt het wel het leven van een paar gefaalde politici, gestalkte BN’ers, losbandige tieners of wanhopige onderwijzers.

Jos van Leeuwen's picture

De Chi Sparks conferentie was opnieuw een groot succes, deze maal bij ons in Den Haag. De wetenschappelijke conferentie op het gebied van Human-Computer Interaction trok ruim 150 bezoekers en er werden 21 papers en 12 posters gepresenteerd over uiteenlopende onderwerpen, zoals user experience, social presence, design for mobile, persuasive design, en nog heel veel meer. Ook waren er een flink aantal demos van experimenten en innovatieve ontwikkelingen en workshops waarin met de deelnemers naar nieuwe methoden en technieken voor het vak werd gezocht.

Audience of Chi Sparks 2014

De conferentie bood een uitnodigende en inspirerende gelegenheid voor zowel wetenschappers als praktiserend ontwerpers om hun vakgebied te bediscussiëren en hun passies te delen. Een fantastisch voorbeeld hiervan was de keynote door Thomas Marzano (Global Head of Brand Design bij Philips) die vol passie vertelde over hoe brand design een visie vereist maar ook een draagvlak door het hele bedrijf. De tweede keynote was van Ohyoon Kwon en Albert Kivits over hun project Homeless SMS. In de middag gaven Dick Rijken en Frank Baldé, van STEIM, een live performance met hun embodied interactive musical instruments.

Thomas Marzano Ohyoon Kwon en Albert Kivits Dick Rijken Conference crowd Gerrit van der Veer

Alle papers en de abstracts bij de posters zijn gepubliceerd in de conference proceedings, die vrij toegankelijk zijn op de site van Chi Sparks.

Aan het eind van de conferentie reikte de eregast, Prof. Gerrit van der Veer, de naar hem genoemde scriptie-prijs uit voor beste afstudeerwerk op het gebied van Human-Computer Interaction in Nederland.

Bram Reurings's picture

Vanuit Madrid een blogpost over de studiereis waar drie van onze docenten en dertien van onze studenten aan deelnemen.

Achtergrond

Sinds 2011 organiseert Studievereniging voor ICT & Media samen met een docententeam onder leiding van IDM-docent Klaas Jan Mollema een studiereis waarbij een groep van 30 studenten vanuit de hele academie voor ICT & Media aan De Haagse Hogeschool naar een grote stad in Europa reist om daar in kleinere groepjes te werken aan interactieve installaties die aan het einde van de week in de stad worden geplaatst en gepresenteerd aan de voorbijgangers

Studiereis Barcelona 2011 - Copyright Harry BosmanStudiereis 2012 Lissabon - Copyright Harry Bosman

De voorbereiding

Vanuit SIM heeft de taskforce van vier studenten (Ashwien Badal, Chantal van Enst , Marloes Ligtvoet & Rick Vergouwe) de organisatie in handen. Het docententeam (Klaas Jan Mollema, Chris Heydra, Danica Mast & Bram Reurings) denkt mee over de inhoudelijke invulling van de studiereis. In het voorjaar is door taskforce en het docententeam het thema Transformatie gekozen en heeft Klaas Jan een briefing geschreven om geïnteresseerde studenten een beeld te geven van de invulling van de reis.

Na de zomer is de voorbereiding met de deelnemende studenten gestart. Meerdere vrijdagmiddagen werden gevuld om het thema te verkennen, vaardigheden op te doen tijdens een hackmiddag (deelnemers nemen een elektronisch apparaat mee om uit elkaar te halen en iets nieuws van te maken) en het groepsgevoel op gang te brengen.

Inspiratie opdoen

Na aankomst in Madrid zijn de deelnemers begonnen met inspiratie opdoen. De belangrijkste plekken in de stad zijn met een fietstocht onder leiding van een Nederlandse gids (natuurlijk) verkend. De deelnemers hebben kennis gemaakt met de stad en haar inwoners en bezoekers. Daarna zijn de deelnemers in hun groepjes de stad ingetrokken om de interessante plekken verder te verkennen. Op basis wat hun opvalt in de stad en het thema wordt een eerste 'statement' opgesteld; wat willen de groepjes met hun interactieve installatie uitdragen naar de mensen op straat?

Studiereis Madrid 2013 - Fietstocht

Inspiratie opdoen stond ook de tweede dag centraal. 's Middags naar het treinstation waar een botanische tuin is gehuisvest en 's middags naar het Matadero, een centrum voor hedendaagse kunst waar meerdere exposities te zien waren over o.a. typografie.

Studiereis Madrid 2013 - Matadero

Aan het eind van de dag hebben we nogmaals de statements besproken waarbij centraal stond hoe de deelnemers de uitstapjes hebben beleefd en hoe ze de opgedane inspiratie willen verwerken in hun project. Deze besprekingen vinden plaats tijdens de debriefing van de dag. Elke dag start met een briefing van Klaas Jan om 9 uur en in ieder geval aan het eind van de middag een debriefing. Hieronder zie je Chris Heydra tijdens een debriefing onder het CaixaForum.

Studiereis 2013 Madrid - Debriefing

Het laatste uitje om inspiratie op te doen was naar het Reina Sofia. Leuk waren de wisselende reacties van de deelnemers op dit museum. In meerdere concepten komt het onderwerp kunst voor; anders kijken naar kunst, kunst & natuur en het verhaal achter de kunst. Reacties op de kunst in het Reina Sofia wisselden van "Ik kan hier niks mee." tot "Ik ben nog nooit in zo'n waanzinnig museum geweest." en "Hoe kan je het ons aandoen om maar anderhalf uur de tijd te geven, je hebt anderhalve dag nodig." Een geslaagd uitje dus om het eigen denken over kunst aan te scherpen.

Concepten bedenken

In deze eerste twee/drie dagen zijn de groepjes bezig geweest de statements te verwerken in verschillende concepten. Tijdens de debriefing zijn ze daarover bevraagd door de andere deelnemers en de docenten. Bevraagd werd de relatie tussen het statement, de stad, de inwoners/bezoekers en het concept. Verder werd ingegaan op de haalbaarheid om dit in twee dagen te kunnen realiseren. Deze feedback en de uitjes tussendoor scherpten de concepten steeds verder aan. Overleg in fastfoodketens, tapasbars, koffietenten en parken, onder musea, op pleinen en in kamers van het hostel tussen onze 'werktijden' van 9 tot soms wel 2 uur (in de nacht ja) leverden levensvatbare concepten op voor elke groep.

Studiereis 2013 Madrid - ConceptenStudiereis Madrid 2013 - Concepten bespreken

Materiaal verzamelen

Dit jaar was er helaas geen rommelmarkt op een geschikte dag. Dat was andere jaren een mooie gelegenheid om de meest uiteenlopende materialen te kopen voor een goede prijs. Madrid heeft gelukkig genoeg 'bazars' en hobbywinkeltjes om materialen te halen. Het docententeam had ondertussen een flinke kluif aan het vinden van een geschikte plek om hout te kunnen kopen. Een bouwmarkt hier in Madrid verkoopt veel, maar geen hout zoals we dat in Nederland gewend zijn. Gelukkig vonden we uiteindelijk de houthandel en werkplaats van Raul. Hij was meer dan enthousiast om de studenten te helpen met advies en het hout op maat maken.

Studiereis Madrid 2013 - Materiaal

'Dingen doen'

Dan is het eindelijk tijd om echt 'dingen te doen' zoals we het noemen. Lekker bouwen; het fysieke object, de elektronica, de interfaces, de programmeercode. Groepjes zijn zo ingedeeld dat er van allerlei expertise aanwezig is. Ook het docententeam heeft een goede mix van kennis en kunde op o.a. programmeergebied, concept denken, decorbouw, arduino's en solderen. Er zijn twee volle dagen voor het bouwen waar veel succes wordt geboekt, maar het is soms ook slikken als dingen niet werken zoals bedacht. Onze kamers in het hostel, de binnentuin, de computerkamer en gangen zijn bezaaid met gereedschap, uit elkaar gehaalde elektronica, bouwmateriaal, kartonnen dozen, decoratiemateriaal en deelnemende studenten en docenten.

Studiereis Madrid 2013 - Bespreken hoe te makenStudiereis Madrid 2013 - Bouwen

Het resultaat is voor ons als docententeam nu ook nog een behoorlijke verrassing. Er kan en zal nog heel veel gebeuren deze laatste namiddag, avond en nacht om te bouwen. Nu duimen voor mooi weer en veel publiek morgen tijdens de presentatiedag!

Bram Reurings, namens docententeam studiereis 2013.

 

Lees meer over deze en voorgaande studiereizen op de website van svSIM en bekijk de foto's van de studiereis in 2011 in Barcelona en de foto's van de studiereis in 2012 in Lissabon.

Open Dag

Kom bij ons kijken op de Open Dag

Visit us on Facebook!

Bezoek de Facebook pagina van CMD Den Haag.