CMD'ers

Bijna vijftig professionele en betrokken docenten verzorgen samen de uitvoering en de ontwikkeling van het onderwijs. Velen van hen hebben gewerkt in het beroepenveld of doen dat nog. Daarnaast heeft CMD een vaste groep freelancers die onderwijs verzorgen, terwijl ze met twee voeten in de praktijk staan. Het team bestaat uit experts op het gebied van human interaction design, visual design, programmeren en web technologie, marketing, (interculturele) communicatie, onderwijs- en begeleidingskunde.

Het team wil kwalitatief goed onderwijs bieden en toegankelijk zijn voor de studenten. Het hecht veel belang aan onderwijs dat aansluit bij de wijze waarop bedrijven werken. Studenten ontwikkelen een goed beroepsbeeld. Onze docenten bereiden hen inhoudelijk goed voor op het werken als professional. Iedere student heeft zijn eigen mentor, de studiebegeleider. Samen bespreken ze de voortgang van de studie en de wensen van de student voor de toekomst.

Lees meer over de CMD docenten.