Jaar 1

De Propedeuse (of kortweg, de P) is het eerste jaar van de opleiding. Het woord propedeuse komt van het griekse πρó (voor) en παιδεύω (opleiding). Het is dus het eerste deel van je HBO opleiding. Dit is een belangrijke fase van de opleiding; als je alle onderdelen hebt gehaald krijg je er een P-diploma voor. De P heeft drie functies:

  • Oriënterend
    Je krijgt in dit eerste jaar een goed en gedetailleerd beeld van het vakgebied waartoe je wordt opgeleid. Je maakt kennis met alle deelgebieden, design, IT, communicatie, etc. Ook kom je al snel in aanraking met bedrijven en afgestudeerde CMD'ers die je kunnen vertellen over de praktijk.
  • Selecterend
    Het eerste jaar is niet gemakkelijk: er wordt een stevige basis gelegd in kennis en vaardigheden die je nodig zult hebben om de rest van de studie te voltooien. Het eerste jaar bestaat uit vakken en projecten waarvoor je in totaal 60 studiepunten (aangeduid met EC) kunt behalen. Van jou wordt verwacht dat je binnen 1 jaar tenminste 40 EC's behaalt.
  • Verwijzend
    In het eerste jaar komen bijna alle deelgebieden van CMD al aan de orde. Op deze manier kun je ontdekken wat voor jou het meest interessant is en waar je in de hoofdfase van je studie de nadruk wilt leggen. Ook als je er onverhoopt achterkomt dat CMD niet de opleiding voor je is, dan helpt het eerste jaar je te ontdekken wat dan wel bij jouw interesses past. Je wordt hierin begeleid door een SLB'er, een studieloopbaanbegeleider.

Het eerste jaar richt zich op web design. Dit is weliswaar slechts een onderdeel van de range aan producten die CMD'ers ontwerpen, maar het is wel een zeer belangrijk onderdeel. In web design komen ook al zoveel onderdelen van het vakgebied bij elkaar dat het een goed vehikel is om de basis van het vak te leren en te toetsen.

Periode A: de eerste kennismaking met CMD

Elke periode in het curriculum van CMD doe je project, ook in deze eerste periode. Leren door te doen. Je begint Project A - Understanding People met het observeren van mensen en het analyseren van wat je dan ziet. Dat is in elk ontwerpproject een belangrijke eerste stap: begrijpen voor wie je het ontwerp maakt en welk probleem je daarmee oplost.

Naast het project doe je in de eerste periode ook drie vakken. Met het vak Introduction to Interaction Design maak je kennis met het vakgebied, waardoor je een goed overzicht krijgt van wat er in je studie aan de orde zal komen. Het vak Web Technologies leert je hoe websites technisch gerealiseerd worden. Dit is het eerste in een reeks van technische vakken waarmee je de belangrijke basisvaardigheden leert voor het bouwen van websites. In het vak Visual Communicatioin 1 krijg je een theoretische basis voor grafische vormgeving, maar wordt je ook geoefend in de praktische vaardigheden daarbij, inclusief het werken met gereedschappen als Adobe Photoshop.

Periode B - concepten creëren en oefenen met technieken

Bij CMD onderscheiden we vier fasen in het ontwerpproces en in Project B concentreer je je op de eerste twee: Look & Listen en Create Concepts. Het resultaat van dit project is een conceptueel ontwerp voor een microsite voor een echte opdrachtgever.

In de vakken in deze periode leer je meer basisvaardigheden en technieken. In het vak The User & The System leer je met welke technieken een CMD'er de behoeften van gebruikers in beeld brengt en hoe systemen, zoals websites, worden ontworpen om die behoeften te vervullen. In Introduction to Programming wordt je geoefend in de basisvaardigheden van het programmeren. Dat is belangrijk omdat je voor websites en prototypes het gedrag van het systeem moet kunnen definiëren. En in het vak Creative Techniques ga je ervaren dat creativiteit niet alleen met inspiratie en innovatief denken te maken heeft, maar dat je het ook kunt stimuleren en organiseren.

In Periode C bouw je je kennis en ervaring verder uit

Project B uit de vorige periode sloot je af met een conceptueel ontwerp. In Project C - Design Details & Realise leer je hoe je een concept verder uitwerk in detail. Dat levert niet alleen een visueel compleet ontwerp op, ook het interactie concept is helemaal uitgedacht en er is een prototype dat kan worden geëvalueerd.

De vakken in deze periode brengen je weer verder op het pad van Interaction Design. In Patterns of Interaction leer je de waarde van ontwerppatronen kennen. Een patroon is een ontwerpoplossing voor een bepaald type probleem, dat zichzelf al heeft bewezen en waarmee gebruikers bekend zijn. Door gebruik te maken van goede ontwerppatronen verhoog je de kwaliteit van je ontwerp. Interaction Technologies is de derde in de reeks van technische vakken in de propedeuse, voorafgegaan door Web Technologies en Intro to Programming. In dit vak bouw je je kennis en kunde op het gebied van Javascript programmeren uit, zodat je in staat bent om demos en prototypes van websites te bouwen.

In het vak Intercultural Communication staat het communiceren centraal. Je leert een aantal basisbeginselen van de theorie rond communiceren, maar vooral ga je ervaren dat communiceren alles te maken heeft met beeldvorming. Hoe wordt wat jij communiceert door de ander geïnterpreteerd?

In Periode D laat je zien wat je kunt

In deze laatste periode van de propedeuse sluit je het eerste jaar af met een mooi project en een al flink gevuld portfolio. In Project D - Design for Online Presence ga je nadenken over hoe jij als aankomend Interaction Designer jezelf zou willen presenteren. Je ontwerpt en bouwt een website waarin je je kwaliteiten als ontwerper laat zien.

In deze periode is er een tweede vak dat gaat over grafische vormgeving. Visual Communication 2 bouwt voort op het gelijknamige vak uit periode A, met meer kennis en vaardigheden op het gebied van beeldtaal en visual interface design. Het vak Media in the Society bestudeer je hoe media met onze samenleving verbonden zijn en hoe media een invloed hebben op de samenleving.

Het P-Portfolio is een bijzonder vak, omdat er geen les wordt gegeven. Het P-Portfolio is een zogenaamd ontwikkelingsportolio: je laat hiermee zien hoe jij je als aankomend CMD'er aan het ontwikkelen bent. Je stelt zelf de doelen en maakt daarvoor zelf een plan, dat je bespreekt met je studieloopbaanbegeleider. In het plan staan activiteiten die je gaat ondernemen om het vakgebied beter te leren kennen, bijvoorbeeld het bezoeken van een bedrijf. Dat plan maak je al in periode B; aan het eind van periode D wordt je beoordeeld op je inspanningen.

Coördinator van de propedeuse is Walter Nijenhuis.