Periode B

Periode B - concepten creëren en oefenen met technieken

Bij CMD onderscheiden we vier fasen in het ontwerpproces en in Project B concentreer je je op de eerste twee: Look & Listen en Create Concepts. Het resultaat van dit project is een conceptueel ontwerp voor een microsite voor een echte opdrachtgever.

In de vakken in deze periode leer je meer basisvaardigheden en technieken. In het vak The User & The System leer je met welke technieken een CMD'er de behoeften van gebruikers in beeld brengt en hoe systemen, zoals websites, worden ontworpen om die behoeften te vervullen. In Introduction to Programming wordt je geoefend in de basisvaardigheden van het programmeren. Dat is belangrijk omdat je voor websites en prototypes het gedrag van het systeem moet kunnen definiëren. En in het vak Creative Techniques ga je ervaren dat creativiteit niet alleen met inspiratie en innovatief denken te maken heeft, maar dat je het ook kunt stimuleren en organiseren.