Periode C

In Periode C bouw je je kennis en ervaring verder uit

Project B uit de vorige periode sloot je af met een conceptueel ontwerp. In Project C - Design Details & Realise leer je hoe je een concept verder uitwerk in detail. Dat levert niet alleen een visueel compleet ontwerp op, ook het interactie concept is helemaal uitgedacht en er is een prototype dat kan worden geëvalueerd.

De vakken in deze periode brengen je weer verder op het pad van Interaction Design. In Patterns of Interaction leer je de waarde van ontwerppatronen kennen. Een patroon is een ontwerpoplossing voor een bepaald type probleem, dat zichzelf al heeft bewezen en waarmee gebruikers bekend zijn. Door gebruik te maken van goede ontwerppatronen verhoog je de kwaliteit van je ontwerp. Interaction Technologies is de derde in de reeks van technische vakken in de propedeuse, voorafgegaan door Web Technologies en Intro to Programming. In dit vak bouw je je kennis en kunde op het gebied van Javascript programmeren uit, zodat je in staat bent om demos en prototypes van websites te bouwen.

In het vak Intercultural Communication staat het communiceren centraal. Je leert een aantal basisbeginselen van de theorie rond communiceren, maar vooral ga je ervaren dat communiceren alles te maken heeft met beeldvorming. Hoe wordt wat jij communiceert door de ander geïnterpreteerd?