Jaar 2

In jaar 2 kijken we 'beyond the Web' en gaan we ontwerpen voor bijvoorbeeld mobiele devices en online communities. In elke periode doe je weer een project en zijn er vakken die je kennis en vaardigheden verder opbouwen.

In periode E ligt de focus op Usability

In Project E werk je in een groep en heb je te maken met een echte opdrachtgever. Centraal in dit project staat het begrip Usability - de bruikbaarheid van je ontwerp voor de gebruiker. Usability hang nauw samen met hoe wij mensen dingen waarnemen en interpreteren en hoe ons brein werkt. Daarom doe je ook het vak Psychology of Interaction Design, waarin bijvoorbeeld cognitie en perceptie aan de orde komen. Usability kan ook getest worden en zelfs gemeten. Om daar vaardig in te worden is er het vak Usability Measuring & Testing.

In deze periode ga je ook de beginselen van Marketing leren. Hoe is het gedrag van mensen bij, bijvoorbeeld, een aankoop en hoe kunnen we dat beïnvloeden.

Minor 1

Na periode E doe je een Minor, een periode van onderwijs die je buiten de opleiding kiest en waarmee je zelf je specialisatie bepaalt. Lees meer over de minoren.

Periode F is een smeltkroes van techniek en creativiteit

In Project F ga je een ontwerp maken voor een Mobile App - een applicatie voor een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet. Dit vraagt bijzondere vaardigheden die verder gaan dan wat je tot nu toe hebt geleerd over web design. In het vak Front End & Back End leer je hoe de techniek van client-server systemen werkt en hoe je met die kennis nieuwe gebruiks-scenarios kunt bedenken.

Het vak Media Theory gaat dieper in op de betekenis van media voor onze samenleving en hoe wij als consumenten van media steeds meer ook producent van media zijn geworden. En dan is er nog het vak Information Visualisation, het eerste in een reeks van twee, waarin je leert om complexe informatie inzichtelijk te presenteren aan mensen, bijvoorbeeld via een info-graphic.

Periode G wordt een spannende afsluiting van het tweede jaar

In Project G ga je met je groep een online campagne bedenken en ontwerpen. Hiervoor heb je behalve de kennis uit het vak Marketing (periode E) ook alle skills nodig die je tot nu toe hebt opgebouwd. Dit project is intensief en binnen 6 weken moet het klaar zijn. Om je campagne succesvol te laten zijn, moet het effect op de doelgroep wel uitpakken zoals je dat bedacht hebt. De beleving van jouw campagne door die doelgroep is dus essentieel: het draait dus allemaal om User eXperience. Dat krijg je in de zelfde tijd in een apart vak.

Na deze zes weken zijn het project en het vak afgerond en begin je aan het vak HCI Technologies. In dat vak ga je zeer intensief gedurende twee weken aan het experimenteren met allerlei nieuwe technologieën om te ontdekken hoe je die kunt gebruiken voor innovatieve concepten voor Human-Computer Interaction.

Aan het eind van periode G is er een grote tentoonstelling met zowel het project als de resultaten van HCI Tech. Dat belooft wat!

Coördinator is Marien van Bokkum.