Periode E

In periode E ligt de focus op Usability

In Project E werk je in een groep en heb je te maken met een echte opdrachtgever. Centraal in dit project staat het begrip Usability - de bruikbaarheid van je ontwerp voor de gebruiker. Usability hang nauw samen met hoe wij mensen dingen waarnemen en interpreteren en hoe ons brein werkt. Daarom doe je ook het vak Psychology of Interaction Design, waarin bijvoorbeeld cognitie en perceptie aan de orde komen. Usability kan ook getest worden en zelfs gemeten. Om daar vaardig in te worden is er het vak Usability Measuring & Testing.

In deze periode ga je ook de beginselen van Marketing leren. Hoe is het gedrag van mensen bij, bijvoorbeeld, een aankoop en hoe kunnen we dat beïnvloeden.