Afstuderen

Tijdens de opleiding leer je alles wat je op de werkvloer nodig hebt; vakkennis, beroepshouding, sociale vaardigheden en ervaring met werken in de praktijk. Je leert hoe je kennis, houding en vaardigheden tegelijk kunt toepassen in de praktijksituatie. Zo verwerf je competenties.

Stage

In het derde jaar ga je stagelopen. Je gaat de verworven vaardigheden en kennis toepassen in de praktijk en je leert werken in een professionele omgeving. Studenten lopen stage in Den Haag, in andere steden en zelfs in het buitenland. Je kunt zelf een stageplaats zoeken of gebruikmaken van de stageadressen en –opdrachten van de hogeschool.

Afstuderen

Tijdens het afstuderen laat je zien dat je zelfstandig kunt onderzoeken, ontwerpen, prototypen en adviseren. Je toont aan dat je alle verworven kennis, vaardigheden en houdingsaspecten geïntegreerd kunt toepassen in een professionele omgeving.

Code
CMD-AFST
Studiepunten
30 EC
Jaar
4
Duur
20 wk

Docenten/coördinatie

Posts

No blogs posted.