Introduction to Interaction Design

In het vak Introduction Interaction Design (IxD) wordt een uitgebreide introductie gegeven over het vakgebied. Het vak geeft o.a. een introductie op de rol van een Interaction Designer (IxDer), de producten waar een IxDer aan bijdraagt, de bedrijven waar een IxDer werkt en een selectie van de basistheorieën, modellen en technieken die de IxDer in zijn dagelijkse praktijk toepast.

Het vak van 6 studiepunten is een echt kennisvak. Het bereidt je voor op de vakken en projecten in de komende periodes, waar je de kennis die je hier hebt opgedaan zal verdiepen en verbreden én zal gaan toepassen. Naast dit belangrijke kennisaspect zal je in dit vak ook na moeten denken over jouw persoonlijke affiniteit met het vakgebied IxD. Je wordt hierbij geholpen door de colleges Helden, waarbij verschillende CMD-collega’s hun persoonlijke helden op het IxD-gebied presenteren. Daarnaast ga je er op uit om inspiratie op te doen. Je presenteert jouw bevindingen tijdens een posterpresentatie.

Na het volgen van dit introductievak over IxD hopen we dat je net zo verliefd bent op dit vak als wij!

Code
CMD-A-IxD
Studiepunten
6 EC
Jaar
1
Periode
A
Duur
10 wk

Docenten/coördinatie

Posts

No blogs posted.