Project A - Understanding People

Het observeren en interpreteren van gedrag is een belangrijke vaardigheid voor Interaction Designers. In dit eerste project doet de student ervaring op in het analyseren van de ontwerpopdracht en gaat de student op pad om contextonderzoek te verrichten en user needs te verzamelen. De resultaten van dit onderzoek leert de student toe te passen in een customer journey map. Het denken en handelen als ontwerper staat in alle onderdelen centraal.

Na afloop van dit project kan de student:

  • mensen doelgericht bevragen in een bepaalde taakcontext.
  • een beschrijving maken van verschillende groepen actoren op basis van onderscheidende kenmerken binnen de taakcontext op basis van gedrag.
  • aantonen dat de geregistreerde waarneming geanalyseerd is door middel van een herordening van de beschreven taakaspecten.
  • door het opstellen van een CJM laten zien dat hij conclusies kan opstellen op basis van zijn analyse.
  • laten zien dat hij conclusies heeft getrokken op basis van een geformuleerd probleem uit de CJM.
  • een interview afnemen van iemand uit het werkveld, met bewust gebruik van open en gesloten vragen.
Code
CMD-A-PR
Studiepunten
3 EC
Jaar
1
Periode
A
Duur
10 wk

Docenten/coördinatie

Posts

No blogs posted.