Intercultural Communication

In dit vak staat communiceren centraal. Wat is een communicatiemodel? Hoe werkt beeldvorming? Wat betekenen cultuur en identiteit voor jou in de rol als interaction designer? Op welke manier geef je feedback?

Je werkt tijdens dit vak zowel  individueel als in een groepje. Individueel lever je wekelijks een blogpost in, de opdrachten hiervoor zijn te vinden op blackboard. In een groepje van maximaal vier personen houd je in week 6 of 7 een presentatie. De groepjes worden tijdens het werkcollege Cultuur in week 3 gevormd.

Elke lesweek staat in het teken van een nieuw onderwerp. Elke week heb je een drie uur durend werkcollege (uitgezonderd van week 1 en 2, waarin er een hoorcollege is) waarbij de stof van de week door de docent wordt behandeld en je met de stof praktisch aan de slag gaat.

In week 3 t/m 7 zijn er lessen taalvaardigheid, waarin aandacht wordt besteed aan een goede structuur van je schrijfproducten. Uitgangspunt voor deze les is je meest recente blogpost. Ter afronding van het onderwerp van de week zet je (individueel) je blogpost online op blackboard, doe dit uiterlijk de maandag erop.

In week 8 lever je op vrijdag voor 16.00 uur via de studentenadministratie het eindblog op papier in bij de docent van de werkcolleges. Het eindblog is een verzameling van de zes geschreven blogposts.

In week 9 is de meerkeuze eindtoets. Hierbij word je getoetst op je kennis van de behandelde onderwerpen.

Code
CMD-C-COM
Studiepunten
3 EC
Jaar
1
Periode
C
Duur
10 wk

Docenten/coördinatie

Posts

No blogs posted.