Patterns of Interaction

In dit vak leer je Interaction Design Patterns speciaal voor interface-ontwerp toe te passen. Een Design Pattern is een algemene ontwerpoplossing van bewezen nut.

Je werkt in dit vak in de eerste  vijf lessen vanuit een gegeven probleemstelling aan ontwerpopdrachten waarin je onderdelen van een interface ontwerpt. Dat kan bijvoorbeeld een navigatie menu zijn of een interactieve lijst. Je leert om het probleem te analyseren en daarna kies je een Design Pattern dat past bij de probleemstelling. Designpatterns zijn algemene voorbeelden, je leert ze daarom aan te passen aan de context waarbinnen ze geïmplementeerd moeten worden.

In de lessen worden veel goede maar ook slechte voorbeelden van webinterfaces door de docent samen met de klas geanalyseerd. Zo leer je te onderbouwen wat er goed en slecht aan een interface is.

Code
CMD-C-PI
Studiepunten
3 EC
Jaar
1
Periode
C
Duur
10 wk

Docenten/coördinatie

Posts

No blogs posted.