Media in the Society

In dit vak leer je de ontwikkeling van media kennen en verkrijg je inzicht in de rol die media vervullen in de samenleving. Dat een medium meer doet dan het overdragen van een boodschap, is in dit vak het uitgangspunt. Denk bij dit vak aan vragen als ‘hoe begonnen mensen met communiceren? en ‘hoe beïnvloedde de introductie van de radio en televisie de samenleving?’. Kortom, je leert de wisselwerking tussen medium, boodschap en gebruiker (publiek, zender, ontvanger et cetera) kennen en analyseren.

In het vak Media in the Society word je beoordeeld op je inzet, een meerkeuzetoets en een geschreven betoog.

Code
CMD-D-MED
Studiepunten
3 EC
Jaar
1
Periode
D
Duur
10 wk

Docenten/co├Ârdinatie

Posts

No blogs posted.