Project D - Design {fo,you}r Online Presence

Je maakt in dit project een werkende ‘show case’ portfolio website. Met dit portfolio kun jij jezelf als toekomstig CMD’er online presenteren, bijvoorbeeld naar stage-bedrijven en toekomstige klanten toe.

Je doorloopt dus het héle ontwerpproces:

  • Look & Listen: probleemdefinitie, doelstelling, doelgroepsanalyse, requirements
  • Create Concept: creatieve conceptvorming
  • Design Detail: uitwerken, prototyping, fine-tunen
  • Realise: realisatie van je werkende website

Een ‘show case’ portfoliowebsite ontwikkel je niet (alleen) voor jezelf. Natuurlijk heb je er als ontwerper veel aan om zo’n website te maken. Het geeft je inzicht in jezelf, waar je bent in je ontwikkeling als ‘CMD’er’, het triggert je om na te denken waar je naar toe wil en wat je daar voor nodig hebt. Maar… je maakt zo’n site ook voor anderen, bijvoorbeeld je familie en vrienden.

Do you practice what you preach?

Het eerste ‘echte’ moment dat je een portfolio nodig hebt is als je een stage-bedrijf gaat zoeken. Een stage-bedrijf wil weten wie je bent en wat jij kunt laten zien. Stage-bedrijven vormen daarom in dit project de primaire doelgroep. Stel je een stage-bedrijf voor dat veelzijdig is en allerlei soorten CMD’ers wil aannemen. Je hebt de ruimte om je eigen fascinatie en talenten tentoon te stellen. Maar bedenk ook dat het stage-bedrijf serieuze kwaliteitseisen stelt aan jouw portfoliosite! Je projectbegeleider is de vertegenwoordiger van dit denkbeeldige stage-bedrijf.

Naast het stage-bedrijf zijn toekomstige werkgevers of opdrachtgevers geïnteresseerd. Je wilt als student/beginnend CMD’er opdrachten krijgen en mensen dus laten zien wat jouw werkstijl typeert, wat ze kunnen verwachten van jou. Je zult daarvoor bewust moeten zijn van de wereld van CMD en hoe je jezelf daarin kunt onderscheiden.

Code
CMD-D-PR
Studiepunten
6 EC
Jaar
1
Periode
D
Duur
10 wk

Docenten/coördinatie

Posts

No blogs posted.