Usability Measuring & Testing

In dit vak doe je vaardigheden op om via zowel experttesten als gebruikerstesten de usability van bestaande interfaces en prototypes van interfaces te meten en te testen.

Usability kan op vele manieren worden gemeten en getest. Dit vak leert je de meest bruikbare methoden en technieken voor zowel experttesten als gebruikerstesten te hanteren, zodat je deze kunt inzetten in je ontwerpprojecten. Je leert het begrip usability te operationaliseren en zodoende meetbaar te maken en hierbij de juiste ‘metrics’ te kiezen. Bij deze meetbare variabelen leer je geschikte methoden en technieken te kiezen, deze toe te passen en de juiste analyse toe te passen op de data die daarbij verzameld wordt.

Je krijgt ook ervaring met software gericht op het meten en testen van usability (bijv. Morae, Usabilla, User Zoom). Een belangrijk onderdeel van het vak is ook het trekken van conclusies over (de usability van) je ontwerp op basis van de analyse van de testdata.

Code
CMD-E-UMT
Studiepunten
3 EC
Jaar
2
Periode
E
Duur
10 wk

Docenten/coördinatie

Posts

No blogs posted.