Proefstuderen

Wil je een indruk krijgen van de inhoud van onze opleiding? Kom een dag proefstuderen! Het accent tijdens de dag ligt op de inhoud van de opleiding. Je volgt samen met andere middelbare scholieren een aantal aangepaste colleges. Je maakt zo ook kennis met verschillende werkvormen die kenmerkend zijn voor de opleiding. Het programma van deze dag is speciaal afgestemd op toekomstige studenten en geeft een realistisch beeld van de opleiding.

Tijdens het programma is er ook ruimte om informeel met studenten te praten over de opleiding. Proefstuderen helpt je bij de oriëntatie op het hoger onderwijs en dient ter ondersteuning bij het maken van een definitieve beslissing voor een opleiding. Het is verstandig dat je voordat je aan een Proefstudeerdag deelneemt, al georiënteerd hebt door middel van een bezoek aan een Open Dag of een andere Proefstudeerdag.