Samenwerken met klasgenoten en docenten

CMD Den Haag biedt een kleinschalige leeromgeving die leren van en met elkaar stimuleert. Je hebt les in klassen van ongeveer 30 studenten. Daarin werk je zowel samen met andere studenten als individueel aan opdrachten. De docenten vormen een gevarieerde groep, met ieder zijn eigen expertise, en zijn betrokken en bereikbaar. De werkvormen waarin je les krijgt zijn afwisselend:

Colleges en gastcolleges
Tijdens je opleiding Communication & Multimedia Design is er veel afwisseling in onderwerpen en in werkvormen. Bij de hoorcolleges hoor krijg je geregeld een inspirerend verhaal te horen van gastsprekers uit de praktijk. Zeg nu zelf, het is toch superinteressant om te weten hoe het er echt aan toegaat bij TamTam of Fabrique, de grootste webbureaus van Nederland?

Werkcolleges en workshops
Tijdens de werkcolleges en workshops leer je onder andere schetsen, storyboards creëren, interviews afnemen en beeldbewerking met Photoshop. Je oefent veel met ontwerp- en onderzoeksmethoden. De basis van technieken die je aangereikt krijgt, kun je zelf aanvullen en verdiepen.

Projecten
Tijdens een project ontwerp je bijvoorbeeld – al dan niet samen met medestudenten – een nieuwe website voor een theater of een app om jonge kinderen gezonder te laten eten. Aan het einde van een project geef je presentaties aan docenten en opdrachtgevers.

Toetsen
Om te meten of je een vak voldoende beheerst of een project goed hebt uitgevoerd, maak je toetsen en doe je assessments. Er zijn schriftelijke, mondelinge en praktische toetsen.