Interactieve lessen en betrokken docenten

Leren van en met elkaar

Bij CMD dagen we je uit om al spelend te leren en nodigen we je uit om te experimenteren en creatief en out-of-the-box te denken. CMD is een grote opleiding die hecht aan kleinschaligheid op het gebied van klassen om op die manier binding met klasgenoten en docenten te stimuleren. Kleine groepen studenten helpen, motiveren en inspireren elkaar bij het maken van persoonlijke keuzes over hun studie en loopbaan.

Je krijgt in verschillende vormen les: hoorcolleges, werkcolleges en workshops en werken aan een project onder begeleiding van docenten. Je krijgt hands-on ervaring met onderzoek, ontwerpen, programmeren en prototyping. In de meeste projecten is er een externe opdrachtgever uit het beroepenveld of uit een van de toepassingsdomeinen waar het beroepenveld actief is. Dit zorgt voor realistische opdrachten en relevantie van de projecten.

Werken met echte opdrachtgevers

Project Usable Design
In het eerste project in het tweede jaar werken studenten CMD voor echte opdrachtgevers. Dat is spannend, maar vooral heel erg leuk en leerzaam. Deze projectgroep vertelt je er meer over.

Les van het beste docententeam van de HHS

Olive Award voor HCI
Bij het tweedejaars vak HCI (Human Computer Interaction) doen studenten onderzoek naar allerlei soorten interacties en de technische mogelijkheden daarvoor. De lessen in dit vak zijn bijzonder vanwege hun vorm. En dat is niet onopgemerkt gebleven!

Leren bij CMD doe je samen

Samenwerken met klasgenoten en docenten Bij CMD Den Haag heb je les in klassen van ongeveer 30 studenten. Daarin werk je zowel samen met andere studenten als individueel aan opdrachten. De docenten zijn betrokken en bereikbaar. Zo werk je samen aan mooie projecten!

Elke docent wil je helpen en meedenken met projecten, zowel in het klaslokaal als daarbuiten.
Ewoud, student

Agile werken

Nooit meer een konijn uit de hoge hoed
In het derdejaars vak Project Studio 2 werken CMD-UXD studenten voor 5 opdrachtgevers in 7 teams aan projecten met als thema Smart Society. In deze projecten gebruiken de studenten een Agile aanpak: Scrum. Dit sluit mooi aan bij de praktijk, waarin veelal op deze manier wordt gewerkt.

Een kijkje in een les

Onder begeleiding aan het werk
In het project Shared Spaces in het tweede jaar van CMD-UXD, bedenken studenten een interactief concept voor een ruimte. Studenten doen uitgebreid onderzoek op locatie en analyseren daarna in een sessie op school hun onderzoeksresultaten om tot een synthese te komen. In dit filmpje zie je hoe zo'n sessie verloopt.